EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
   

"Only a life lived for others
is a life worthwhile
"
Albert Einstein

China-AUN Scholar..
Sophia AIMS Program..
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา..
  อ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ !!!
Volume 1
Volume 2
Volume 3
อ่าน English for Y
ou เพิ่มเติม
คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กเลยจ้า
::: Learning about ASEAN Community :::
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
13 ก.พ. 2557
การมาเยือนของคณะอาคันตุกะจาก DePauw University ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 ม.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
จังหวัดเชียงใหม่
 16 ม.ค. 2557
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  14 ธ.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก
29 พ.ย. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมลอยกระทง 15 พ.ย. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้  27 ก.ย. 2556
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556  11 ก.ย. 2556
โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีสำหรับเสนอชื่อสมัครรับทุนศึกษา/ วิจัย ณ ต่างประเทศ
11 ก.ย. 2556

การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
"Thai ECO Study Program 2013"
ระหว่างวันที่ 23 -28 ส.ค. 2556

ประมวลภาพนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 5 - 30 ส.ค. 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์
 5 ส.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  25 ก.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้  24 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
17 ก.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Niagara University ประเทศสหรัฐอเมริกา  15 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 
6 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมไหว้คร  13 มิ.ย. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาต
7 มิ.ย. 2556
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yogjakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย 17 พ.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา  20 มี.ค. 2556
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทจากคณบดีก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
 19 มี.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  8 มี.ค. 2556
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
18 - 22 ก.พ. 2556
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์   15 ก.พ. 2556
ประมวลภาพ "กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษาี 2555"
30 พ.ย. 2555
ประมวลภาพ "กิจกรรมวันลอยกระทง" ของนักศึกษาต่างชาติและเพื่อนบัดดี้ ปี 2555   27 พ.ย. 2555
การมาเยือนของคณะผู้บริหารจาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น   
27 พ.ย. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Karlstads University ประเทศสวีเดน   20 พ.ย. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย   6 พ.ย. 2555
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
11-14 ก.ย. 2555
 นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Chiang Mai University International Day ครั้งที่ 6
29 ส.ค. 2555
การสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชี สำหรับเสนอชื่อสมัครรับทุนศึกษา/วิจัย ณ ต่างประเทศ
10 ส.ค. 2555
 นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  30 ก.ค. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  19 ก.ค. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Niagara University ประเทศสหรัฐอเมริกา  16 ก.ค. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยสุพานุวง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
17 ก.ค. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University International ประเทศญี่ปุ่น  27 มิ.ย. 2555
นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555   16 มิ.ย. 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  5 มิ.ย. 2555
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีในโอกาสเดินทางกลับมาจากการศึกษาวิชา
ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
  4 เม.ย. 2555
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทจากคณบดีก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Shiga University
ประเทศญี่ปุ่น
   
30 มี.ค. 2555
นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทจากคณบดีก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Kanda University of
International Studies ประเทศญี่ปุ่น
   
26 มีนาคม 2555
ประมวลภาพ "นักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น" ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. - 9 มี.ค. 2555
การต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น   9 มี.ค. 2555
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์   17 ก.พ. 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น   13 ก.พ. 2555
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shinil High School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   20 ม.ค. 2555
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.