EDU, CMU [English Version]

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ...
 
ข่าววิเทศสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
บริการข้อมูล
Links
แนะนำหน่วยงาน
 
   
Don't judge each day
by the harvest you reap
but by the seeds
that you plant.


Robert Louis Stevenson
ทุนไปเสนอผลงาน..
Chevening Scholar..
Hong Kong PhD..
Sophia AIMS Pro..
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา..
  อ่านข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ !!!
Volume 1
Volume 2
Volume 3
อ่าน English for Y
ou เพิ่มเติม
คลิ๊กที่นี่ 

คลิ๊กเลยจ้า
::: Learning about ASEAN Community :::
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Web Counter

ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556    4 เม.ย. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  2 เม.ย. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
24 มี.ค.2557

นักศึกษาที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น  24 มี.ค. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of Roehampton ประเทศสหราชอาณาจักร 18 มี.ค. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 21 ก.พ. 2557

การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น 17 ก.พ. 2557
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
13 ก.พ. 2557
การมาเยือนของคณะอาคันตุกะจาก DePauw University ประเทศสหรัฐอเมริกา 16 ม.ค. 2557
การมาเยือนของอาคันตุกะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
จังหวัดเชียงใหม่
 16 ม.ค. 2557
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับ Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  14 ธ.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก
29 พ.ย. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมลอยกระทง 15 พ.ย. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้  27 ก.ย. 2556
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556 11 ก.ย. 2556
โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีสำหรับเสนอชื่อสมัครรับทุนศึกษา/ วิจัย ณ ต่างประเทศ
11 ก.ย. 2556
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
"Thai ECO Study Program 2013"
ระหว่างวันที่ 23 - 28 ส.ค. 2556
ประมวลภาพนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 5 - 30 ส.ค. 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษา Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์
 5 ส.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น  25 ก.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of the Free State ประเทศแอฟริกาใต้  24 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
17 ก.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Niagara University ประเทศสหรัฐอเมริกา  15 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 
6 ก.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมไหว้ครู 13 มิ.ย. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
7 มิ.ย. 2556
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yogjakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย 17 พ.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา  20 มี.ค. 2556
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับทุน JASSO รับปัจฉิมโอวาทจากคณบดีก่อนเดินทางไปศึกษาวิชา
ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
 19 มี.ค. 2556
การมาเยือนของอาคันตุกะจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น  8 มี.ค. 2556
การจัดฝึกอบรมและบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมแก่คณะนักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น
18 - 22 ก.พ. 2556
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาต่างชาติคณะศึกษาศาสตร์   15 ก.พ. 2556

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (66) 5394 4274 โทรสาร (66) 5322 1283
© Copyright 2007, All Rights Reserved.