โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
โดย : เว็บมาสเตอร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Education and Travel”
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr...