โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "European Studies"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “European Studies”
วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr...