โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Lifelong Learning"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Lifelong Learning”
วันที่ 10 มีนาคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr.Charles Christopher Mangum จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษ...