โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Food, Health and Well-being”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Food, Health and Well-being” ผ่าน Zoom Application
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ ...