ติดต่อเรา

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

International Relations Section


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4274

0-5322-1283

onjira.m@cmu.ac.th