English
ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัดโครงการทัศนธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม »
Image

ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี จัดโครงการค่ายสายธรรมครั้งที่ 26

อ่านเพิ่มเติม »
Image

นายกสโมสรนักศึกษาฯ เข้ารับโล่ห์แสดงความขอบคุณในโอกาสที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 สูงที่สุด

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »
Image

สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานสัมมนา การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในหัวข้อ “เปิดแหล่งเรียนรู้ บูรณาการท้องถิ่น" กับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม »
Image

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักเรียน ม.5 จากค่ายปั้นฝัน Summer Camp 2019

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวการเรียนการสอน
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

สาขาวิชาประถมศึกษา ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.B.T.C. รุ่นที่ 3/2562

อ่านเพิ่มเติม »
Image

สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ปี 4

อ่านเพิ่มเติม »
Image

สาขาวิชาพลศึกษา เชิญอดีตแชมป์โลกเป็นวิทยากร "โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย"

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวงานวิจัย และบริการวิชาการ
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ผ.บ.ต. รุ่นที่ 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ (2 วัน)

อ่านเพิ่มเติม »
Image

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 32

อ่านเพิ่มเติม »
Image

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ให้แก่ นศ. คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »
Image

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »
Image

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน "ศึกษาศาสตร์ สืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด
Image

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. ครบรอบ 2 ปี

อ่านเพิ่มเติม »
Image

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »
Image

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมทางเดินเยือน ม.เสฉวน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู รร.เหมียนยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร และ ม.เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่า
รางวัลที่ได้รับ
เปิดอ่านทั้งหมด
แสดงความยินดี
เปิดอ่านทั้งหมด
แนะนำบุคลากร
เปิดอ่านทั้งหมด
r57 shell c99 shell php shell
istanbul escorts
Escort Bayan
istanbul escort
istanbul escort
Escort Bayan
paykwik bozum
fapjunk.com
ankara escort
porno video
kocaeli escort bayan