ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา Mainland China Studies ณ Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 307 คน
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา Mainland China Studies ณ Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน

Graduate Institute of National Development and China Studies, Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา Mainland China Studies
(Fall Semester : September 2021) เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาแบบร่วมสมัยเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและจีนในมุมมองระดับโลก (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้สมัครจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม (มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 620/ IELTS 5.0/ TOEFL IBT 64 ประกอบการสมัคร)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและได้รับการสนับสนุนทุน จำนวน NT$100,000 หรือประมาณ 113,913 บาท ต่อปี (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2564)

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/admission_05.html และติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขา Mainland China Studies ณ Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน (download)