การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students : EPTUS)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 713 คน
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students : EPTUS)

กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students : EPTUS) ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มี.ค. 63 ให้แก่นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่ประสงค์จะนำผลการทดสอบใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 6 รอบ รอบละ 25 คน (สมัครผ่านระบบออนไลน์และชำระค่ามัดจำการสอบ 100 บาท ณ สถาบันภาษา โดยจะได้รับคืนเมื่อเข้ารับการทดสอบ)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1g5sJAkTpZcLNH4dABMt_IwGwhIOYUeyxBtj4cjH-1Dd9Q/viewform
ภายในวันที่ 27 ก.พ. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. EPTUS March 1/2020 (download)