ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ EPTUS รอบเดือนมีนาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 543 คน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ EPTUS รอบเดือนมีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ EPTUS รอบเดือนมีนาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>> http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1860
ผู้ที่มีรายชื่อ กรุณาชำระค่ามัดจำการสอบ คนละ 100 บาท ณ ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา
โดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และรอบสอบที่ได้ลงทะเบียน เพื่อป้องกันการขาดสอบ
(ได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้)

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2563


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบ EPTUS รอบเดือนมีนาคม 2563 (download)