ทุนรัฐบาลจีนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 810 คน
ทุนรัฐบาลจีนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Xi’an Jiaotong University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (การเรียนการสอนเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (ป.โท) และไม่เกิน 40 ปี (ป.เอก) และจะต้องมีผลการทดสอบทางภาษาประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 1,700 - 4,500 RMB หรือประมาณ 7,655 - 20,265 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 มี.ค. 63) แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Q2kHfTglyQeXHPuu768sYBxqSi6qE7dN/view
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 11 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. Xi’an Jiaotong University (download)