โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 592 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Fall 2020 Exchange Program) กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน ต.ค. 63 – ก.พ. 64 ได้แก่

  • SPACE-E สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
    ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL/ TOEIC/ IELTS ประกอบการสมัคร
  • General Exchange Student (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
    ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป ประกอบการสมัคร 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ
ภายในวันที่ 11 มี.ค. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. SPACE-E (download)
2. General Exchange Student (download)