การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Re-examining Teaching and Learning in Challenging Times: What are our assessment options?”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 401 คน
การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Re-examining Teaching and Learning in Challenging Times: What are our assessment options?”

National university of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Re-examining Teaching and Learning in Challenging Times: What are our assessment options?” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้โดยตรงที่ https://tinyurl.com/NUSwebinar2020