การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัล SAS International Prize ประจำปี 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 88 คน
การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัล SAS International Prize ประจำปี 2022

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัล SAS International Prize ประจำปี 2022 ให้แก่นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ที่มีความเชื่อมโยงกัยสาธารณรัฐสโลวัก

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DTLWKjQk0ZJxWr-RLU8pQVvkJEm1-k7x/view และติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัล SAS International Prize ประจำปี 2022 (download)