การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 489 คน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่

  1. Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)
    รอบที่ 1 : 3 – 25 มิ.ย. 63 / รอบที่ 2 : 2 – 23 ก.ค. 63 
    ค่าธรรมเนียมโครงการ 194,000 – 259,000 JPY หรือประมาณ 55,986 - 74,745 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 ก.พ. 63)
  2. Summer School (2 – 4 สัปดาห์)
    รอบที่ 1 : 1 – 15 ก.ค. 63 / รอบที่ 2 : 16 - 30 ก.ค. 63 และ รอบที่ 3 : 1 – 30 ก.ค. 63 
    ค่าธรรมเนียมโครงการ 175,000 – 340,000 JPY หรือประมาณ 50,428 - 97,974 บาท

>>> ผู้ที่สนใจโปรดแจ้งมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 2 มี.ค. 63 (ช่วงเช้า)


เอกสารดาวน์โหลด
1. Kansai U. (download)