เรื่องแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 457 คน
เรื่องแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

  1. การปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารราชการทั้งหมด เป็น นามสกุล (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) และตามด้วยชื่อ ตัวอย่างเช่น Mr.ABE Shinzo ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 62
    ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/18XRC8pvZi8nfchzZW-bRZHTszYkWh_W2/view
  2. การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถาน
    เดิม กรุงอัสตานา (Astana) เป็น กรุงนูร์-ซุลตัน (Nur-Sultan)
    ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1pG0h9P8CmomtpAeZ5qrbo0LyzVjVVjJ3/view