โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย (Spring Semester 2020–2021)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 821 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย (Spring Semester 2020–2021)

Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Spring Semester 2020–2021) กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน ก.ย. 63 – ม.ค. 64 การเรียนการสอนเป็นภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษ (ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง

>>> ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ukm.my/portal/undergraduate/ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดจัดเตรียมใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63


เอกสารดาวน์โหลด
1. UKM Application form (download)