โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 607 คน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น

Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ปี (เดือน มี.ค. 64 – ก.พ. 65) การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2 (สำหรับระดับ ป.ตรี) และระดับ N1 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) ประกอบการสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ฯลฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ

>>> ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. KU Spring 2021 (download)