โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ โดย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 484 คน
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ โดย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) Online Winter School ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 10 ก.พ. 2564 
    ค่าธรรมเนียมโครงการ Main course 40,000 JYP หรือประมาณ 11,634 บาท และ Optional Course 20,000 JYP หรือประมาณ 5,817 บาท      
2) Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC)
     • ช่วงที่ 1 (เรียนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 5 ก.พ. 2564
       ค่าธรรมเนียมโครงการ 77,500 JYP หรือประมาณ 22,542 บาท                
     • ช่วงที่ 2 (เข้าร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.พ. 2564
       ค่าธรรมเนียมโครงการ 133,700 JYP หรือประมาณ 38,888 บาท       (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563)

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ด้วยตนเอง 
>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term/ และสมัครได้โดยตรง (รายละเอียดของโครงการจะประกาศเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ที่ระบุในเดือน ก.ย. 2563)


เอกสารดาวน์โหลด
1. Kansai Winter 2021 (download)