หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขา Brain-Food PGP ณ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กันยายน 2563
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 475 คน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขา Brain-Food PGP ณ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขา “Practical education program through development of a novel functional index of food
to prevent brain aging” หรือ PGP จำนวนไม่เกิน 7 คน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา MEXT Scholarship ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องติดต่อหน้าที่คณะ PGP
และได้รับการตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการสมัคร

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารประกอบ การสมัคร เงื่อนไขการรับทุน ฯลฯ ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1928
และหากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่
28 ก.ย. 2563 (ช่วงเช้า) เพื่อดำเนินการต่อไป


เอกสารดาวน์โหลด
1. PGP@MIT Japan (download)