การเสนอโครงการเพื่อรับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 67 คน
การเสนอโครงการเพื่อรับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อรับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022 ให้แก่โครงการที่มีนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี
และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในด้าน Intercultural and Interreligious Dialogue ที่เกี่ยวข้องกับ Art/Culture, Youth, Human Rights, Global Citizenship Education, Integration และ Gender Equality
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  1. Sustainability: “Best ongoing project on the cross-cutting topic of environment and interculturality” (10,000 EUR)
  2. Recent Events: “Best project related to a current event” (6,000 EUR)
  3. Technology: “Best application of technology in the context of an intercultural project” (6,000 EUR)
  4. Innovation: “Most innovative intercultural project” (6,000 EUR)
  5. Media: “Best media contribution for intercultural understanding” (6,000 EUR)

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมเสนอโครงการฯ ต้องไม่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และอายุโครงการต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/4KocB และติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. การเสนอโครงการเพื่อรับรางวัล The Intercultural Achievement Award (IAA) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2022 (download)