หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ Sophia Online Summer Session 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 80 คน
หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ Sophia Online Summer Session 2022

Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ Sophia Online Summer Session 2022 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. East Asian Studies (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
    ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 122,000 – 258,000 JPY หรือประมาณ 33,299 - 70,420 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
  2. Japanese Language
    ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 220,000 JPY หรือประมาณ 70,420 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 เม.ย. 2565)

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 22 ก.ค. 2565 ผู้สมัครต้องเป็น นศ. ระดับ ป.ตรี หรือบัณฑิตศึกษา GPA ไม่น้อยกว่า 2.80 และมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
(TOEFL iBT 79 / TOEFL PBT 550 หรือ IELTS 6.0) ประกอบการสมัคร 

>>> ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/2Q2GT และติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ ภายในวันที่ 13 เม.ย. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. หลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ Sophia Online Summer Session 2022 (download)