ASEAN Data Science Explorers (ADSE 2022)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 101 คน
ASEAN Data Science Explorers (ADSE 2022)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Data Science Explorers (ADSE 2022) จัดโดย ASEAN Foundation และ
System Analysis Program Development (SAP) สำหรับผู้นักเรียน-นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

>>> ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseandse.org และติดต่อได้โดยตรง ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. ASEAN Data Science Explorers (ADSE 2022) (download)