การประชุมผ่านระบบออนไลน์ The 3rd AUN-TEPL Symposium

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 81 คน
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ The 3rd AUN-TEPL Symposium

University Malaya ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านระบบออนไลน์ The 3rd AUN-TEPL Symposium หัวข้อ “Lesson Learned & Forging Ahead: Supporting the Implementation
of Personalised learning” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม

>>> ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ auntepl.um.edu.my และติดต่อได้โดยตรง


เอกสารดาวน์โหลด
1. การประชุมผ่านระบบออนไลน์ The 3rd AUN-TEPL Symposium (download)